Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen för Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen består av:
[Klicka på länken för mer information
om respektive person]
 
             
 
Fritz-text.pdf (PDF — 205 KB)
 
 
 
Fritz ingår i Språkrådets referensgrupp för romani chib/resanderomani.
 
Fritz Rosendahl, ordförande
Tel: 042 154153; e-mail: fritz.rosendahl@glocalnet.net
(Hemort: Helsingborg)
 
 
 
 
Simon anlitas av Språkrådet som översättare till Romani chib/resanderomani.
Simon är styrelsesuppleant i Göteborgs Rättighets-
center, där Kulturgruppen är medlem.
 
Simon Wallengren, ledamot och vice ordförande
Tel: 0733 106792; e-mail: simon.wallengren@telia.com
(Hemort: Malmö)
 
 
 
 
 
 
 
Richard är  styrelseledamot i Göteborgs Rättighets-center, där Kulturgruppen är medlem.
 
 
Richard Magito Brun, ledamot
Tel: 0763 068004; e-mail: richard.magito.brun@gmail.com
(Hemort: Göteborg)
 
 
 
 
 
Rose-Marie - text.pdf (PDF — 314 KB)
 
 
 
 
 
 
Rose-Marie Wallengren, ledamot
Tel: 0704 995951; e-mail: rosmarie.wallengren@telia.com
(Hemort: Mölndal)
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent Broberg, ledamot
(Hemort: Mölndal)
 
 
 
 
 
 
 
Rosine-text.pdf (PDF — 45 KB)
 
 
 
 
 
 
Rosine Rosendahl, suppleant
Tel: 042 154153; e-mail: fritz.rosendahl@glocalnet.net
(Hemort: Helsingborg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Bergman Faltin, suppleant
(Hemort: Göteborg)
 
 
 
 
Övriga aktiva medlemmar som  presenterar sig:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lilian Gustavsson, festkommittén
(Hemort: Uddevalla)
 
 
 
[Klicka på länken för mer information]
 
Helen-text 2.pdf (PDF — 144 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helen Andersson, festkommittén
(Hemort: Stenungsund)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är socialt engagerad och studerar till socionom på Malmö Högskola. Är sambo
med Simon Wallengren.
 
 
 
Amanda Virtanen
(Hemort: Malmö)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marita Martinelle
(Hemort: Brålanda)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag härstammar från släkterna Lundberg,
Lindgren, Kvick, Ros med flera. Är intresserad av samhällsfrågor.
 
 
 
 
Mariana Svensson
(Hemort: Trelleborg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodil Andersson
(Hemort: Karlstad)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simone Kindberg
(Hemort: Borås)
 
 
 
 
 
Kulturgruppens sekreterare och projektsamordnare Richard Magito Brun och Kulturgruppens språkvägledare Simone Kindberg har ett gott samarbete i Borås.
 
 
 
 
 
 
Jag härstammar från resande- och cirkussläkten Eisfeldt. Tillsammans med Richard Magito Brun och Sonny Eisfeldt bedriver jag forkning i släktens person- och artisthistoria.
 
Tillsammans med min man Stig är jag bosatt i Offerdal i Jämtland och jag arbetar som konstnär, formgivare, skribent och illustratör.
 
 
Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt
(Hemort: Offerdal)
 
 
Jag bor tillsammans med min fru Ann-Charlotte i Offerdal i Jämtland. Har under större delen av mitt yrkesliv arbetat som snickare/timmerman och under det senaste 25 åren företrädesvis med kyrkor och kulturbyggnader som kräver gammaldags hantverkskunnande. Har även arbetat som lärare i hantverkskunskap på högskolor och universitet. Fritidsintressen är bland annant historia, musik och teater.
 
 
Stig Nilsson
(Hemort: Offerdal)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Johansson Faltin
(Hemort: Orust)
 
 
 
Latscho dives!
Jag heter Frank Juteberg och är född i november månad 1953. Jag är av resandesläktena Lundberg, Lindqvist, Rosengren och Karlsson. Hittade denna förening  genom en artikel i Borås Tidning och eftersom föreningens inriktning stämmer helt med min egen uppfattning, bestämde jag mig för att gå med.
Lascho nijal (sommar)!
 
Frank Juteberg
(Hemort: Ulricehamn)
 
 
 
 
[Klicka på länken för mer information]
 
 
Sonny Eisfeldt - text.pdf (PDF — 131 KB)
 
 
 
 
 
 
 
Sonny Eisfeldt
(Hemort: Uppsala)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siwert Andersson
(Hemort: Karlstad)
 
 
 
 
[Klicka på länken för mer information]
 
Ulf Lindgren - text.pdf (PDF — 173 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Lindgren
(Hemort: Kvidinge)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todd Holmdahl, studerande
(Hemort: Lycksele)
 
 
 
Hej, jag heter Daniel och jag är glad att ha gått med i Kulturgruppen för resandefolket, efter-som jag tror att jag kan bidra till en fortsatt god utveckling. Med mig i bagaget har jag utbild-ningar inom medieteknik (Blekinge tekniska högskola, digital visuell kommunikation (180 hp) och Göteborgs Universitet, filmvetenskap (30 hp) och digital representation (7,5 hp)). Jag kommer att närmaste tiden vara i Stockholm för fortsatta studier inom filmkonstens värld.
 
Daniel Johansson
(Hemort: Stockholm)
 
Martina - text.pdf (PDF — 229 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Drottheden
(Hemort: Forsheda)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rikard Elfstrand
(Hemort: Göteborg)