Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
 
Kulturgruppen har
en riksomfattande verksamhet
 
Kulturgruppen verkar vi för resandefolkets kulturella väl och
intressen på ett riksomfattande sätt med medlemmar från olika
delar av Sverige. Föreningens säte är i Göteborg.
 
 
Latjo divus sass Tavringar
 
Har du känt som resande en kraft inom dig, som du inte vetat riktigt vad det är? Har du känt ett utanförskap som du inte har kunnat ta på riktigt?
Vi är många resande som har gått från utanförskap till gemenskap, låt våra vägar åter mötas....
 
 
 
Läs om "Antiziganism i statlig tjänst" av bland andra Simon Wallengren, finns på fliken "Publicerade artiklar".
 
 
 
 
Resandefolkets högtidsdag firas
den 29 september
Den 29 september 1512 red Herr Antonius, kallad Tattarnas Greve, in i Stockholm med sitt följe av 30 familjer.
 

Inbjudan till högtidsdagens firande i Göteborg år 2016
(Klicka på bilden för större text)


Denna högtidsdag uppmärksammades
för första gången
av Kulturgruppen
som i sin monter på
Bok- & Biblioteks-
mässan i Göteborg
2013 bjöd på tårta till minne och ära för den förste till namnet
kände resanden i Sverige.
 
I Göteborg stads handlingsplan för nationella minoritetsfrågor är från 2014 följande infört:
 
"Varje år skall de nationella minoriteternas högtidsdagar firas: Same-folkens dag 6 februari, resandes högtidsdag 29 september, romernas internationella dag 8 april samt tornedalingars och kväners bemärkelse-dag den 15 juli. Former för att högtidlighålla dagarna samt den judiska minoriteten kan ske i samråd mellan förvaltningen och respektive minoritet."

De organisationer som har fått till stånd firandet av högtidsdagen är: Kulturgruppen för resandefolket, Resandebarns Rätt och Föreningen Resandefolkets Riksorganisation (FRFRO) - ett arbete som påbörjades redan år 2010.
 

 
 
Viktimologisk forskarkonferens
i Stockholm den 14 november 2013
Bland annat kommer en pilotstudie om "Resandefolkets utsatthet för (hat) brott, oro för brott och förtroende för rättsväsendet" att presenteras av Simon Wallengren, kriminolog, och Caroline Mellgren, Dr med vet., båda från Malmö högskola.
 
Klicka på följande länk för mer information om konferensen:
 
 
 
 
Studiosamtal om bland annat kommande utställningsinvigning på Bohusläns museum och temaguds-
tjänst i Högsbo Kyrka.
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Resandefolkets forum - månadsmagasinet
I månadens magasin berättar vi om utställningen Hitta hem som öppnar på Bohusläns museum i Uddevalla 16/2. Utställningen handlar om barn som omhändertagits av samhället. Sofie Henrysson Rudvall från m...
 
 
Kulturgruppen har medverkat till:
 
Temagudstjänst i Högsbo Kyrka, Göteborg den 24 febr 2013 kl 11:00.
Adress: Bankogatan 61 (vid Axel Dahlströms Torg)
 
Gud, ditt folk är vandringsfolket
 
 
Ärkebiskopen Anders Wejryd medverkar.
Todd Holmdahl och Simon Wallengren hjälper till vid nattvarden.
 
Musiker: Jan Karlsen och Magnus Wassenius
Predikan: Hans-Ove Arvidsson
 
I samband med gudstjänsten: Utställning om resandefolket. Kyrkkaffe och samtal.
 
Stora delar av gudstjänsten översätts till resanderomani.
 
Titta på SVT:s helgmålsringning (2013-04-13)
genom att klicka på denna länk:
 
 
 
Ärkebiskopen inbjöd nationella minoriteter till träff i Uppsala
i november 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ärkebiskop Anders Wejryd
samtalar med Rose-Marie W
 
 
 
Forskare från hela världen samlades i Bloemfontein, Sydafrika dec 2012
 
Bland annat föreläste Kulturgruppens Simon Wallengren
tillsammans med Maria Ericson (Teol. Dr, Lunds Universitet) om övergrepp mot resandefolket och försoningsprocess mellan stat och minoritet.
 
 
 
 
Boplatsen "Skojareberget" invigd
 
Flera av Kulturgruppens medlemmar deltog i invigningen av Skojareberget den 14 september 2012 och Dals Eds kulturvecka. Många resande från Sverige och Norge slöt upp.
 
 
 
 
 
Ättlingarnas återkomst till Finnerödja
 
Ett samarbete har påbörjats mellan Örebro Läns Museum, Finnerjödja Hembygdsförening och Kulturgruppen för resandefolket i syfte att lyfta fram de resande som bodde i Finnerödja för ca 100 år sedan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohusläns museum i Uddevalla har med hjälp av Kulturgruppen för resandefolket skapat Sveriges första permanenta utställning för resandefolket.
 
 
 
 
Silverbrosch från slutet av 1800-talet
 
 
På utställningen i Uddevalla kan beskådas en silverbrosch som gått i arv efter Johanna Matilda Lindgren (1850 - 1910) och Lars Magnus Gustafsson Kvick (1849 - 1919), deras dotter Eleonor Lydia Gustafsson (1878 - 1935), Olga Gustafsson gift Wallengren (1898 - 1980) och ägs idag av ättlingar av  familjen Wallengren.
 
 
 
 
 
 
En upphittad medeltida brosch.
 
 
 
 
 
 
Resandefolket & Bildkonsten
 
Resandefolkets avtryck i bildkonsten beskrevs av Richard Magito Brun vid ett föredrag i december 2011 arrangerat av Kulturgruppen för resande-folket.
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich desch-u-panch.mp4
Resandefolkets avtryck i bildkonsten beskrevs av Richard Magito Brun vid ett föredrag i december 2011 arrangerat av Kulturgruppen för resandefolket - Göteborgsregionen.
 
Läs reportage om föredraget, infört i Göteborgs Fria Tidning 14 december 2011
 
 
Klicka på följande länk:
 
Fria Tidn 20111214.pdf (PDF — 3 MB)
 
 
 
 
 
 
Framtiden för resanderomani
 
Lars Lindgren (Forum för Levande Historia) och Kulturgruppens aktivister (Richard Magito Brun, Simon Wallengren och Fritz Rosendahl) diskuterar åtgärder för att stärka användandet av svensk romani.
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich desch-u-star.mp4
Svensk resanderomanis framtid diskuteras av Lars Lindgren och Kulturgruppens panel (Richard B, Simon W & Fritz R).
 
 
 
Romanispråkets framtid
Resandefolkets framtid
 
Simon Wallengren inleder seminariumet den 14 oktober 2011 med några ord om vårt språk, resanderomani.
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich desch-u-dy.mp4
Simon Wallengren inleder seminarium den 14 oktober 2011, arrangerat av Kulturgruppen för resandefolket - Göteborgsregionen
 
 
Resandefolkets historia
 
Richard Magito Brun ger en översiktlig beskrivning av resandefolkets historia i Sverige.
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich desch-u-trin
Richard Magito Brun ger en intressant beskrivning över historiken för resandefolket i Sverige.
 
Resandefolk vandrar i sina förfäders
spår i Dals-Ed (oktober 2010)
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich desch.mp4
Resandefolk vandrar i sina förfäders spår i Dals-Ed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läs artikel om resandesläkten Karl Fredrik Rosenqvist gift med Britta-Stina Friman. Gå till Dalslänningens artikelarkiv den 2 november 2010 genom att klicka på denna länk:
 
 
Samarbetspartner: www.reisendekartet.no
 
 
Utställning om resandefolket, läs om turnéplanen på följande länk:
 
 
 
 
Deltagande i "I love språk"
 
 
Programmet som sändes den 23 maj 2010 behandlade Romani chib och framtiden. Gäster var Simon Wallengren, Mirelle Gyllenbäck och Thereza Zekir. Programledare Lotta Jankell.
 
 
 
 
 
 
 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gå gärna in också under övriga flikar, exempelvis "Publicerade artiklar", där det finns mycket information att hämta!