Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
 
Kulturgruppen för resandefolket stödjer kampen mot rasism
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich desch-u-jekh.mp4
Kulturgruppen för resandefolket medverkar i manifestation mot rasism och islamofobi i Göteborg den 21 maj 2011
 
 
 
Sintifolkets öde under tredje riket
 
Inläst på rommani
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich okto pre romanni.mp4
denna informations vidio är översatt på rommani. - resandefolket
 
 
Synpunkter som vi lämnat
 
I slutet av 2009 deltog vi i arbetet med Sannings- och forsoningskommissionen och vi lämnade då synpuknter och krav till gagn för resandefolket. Här är en del av vårt arbete, som lämnades till Nationella Minoriteter, Länsstyrelsen Stockholm.
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich panch.mp4
Info från Kulturgruppen för resandefolket - Göteborgsregionen om Sannings- och försoningskommissionens arbete för resande och romer. Del 1.
 
 
 
Ytterligare synpunkter, dvs klara besked från resandefolket till de svenska makthavarna.
 
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich fimpus.mp4
Info från Kulturgruppen för resandefolket - Göteborgsregionen om Sannings- och försoningskommissionens arbete för resandefolket och romer. Del 2
 
 
Viktig information
 
Rättigheter stärks för de nationella minoriteterna
Faktablad från Integrations- och Jämställdhetsdepartementet. "Regeringen satsar 70 miljoner kronor på reformen som skall genomföras från och med 2010." (Läs mer i följande pdf-dokument)
 
 
 
 
 
 
 
Ny lag om nationella minoriteter och minoritets-språk
Den 1 januari 2010 trädde lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. (Läs mer i följande pdf-doument om meddelande-blad till kommuner, landsting med flera om hur den nya lagen skall tolkas.)
 
 
 
Arkiv 
 
Från erkännande till egenmakt
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich triin.mp4
Latjo divus sass romanos - kava ashar jekh film om dolle lagar baserat (Från erkännande till egenmakt)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rättegång mot Nathalies mördare
 
Dikka pre  länken med en videointervju med presidenten Rogge i Resande Romano i Göteborg om mordet på resande-tjejjen Nathalie Johansson i Alingsås. Videon är från rättegången och publicerades i GT/Expressens nätupplaga i februari 2009. En lysande uppvisning i talekonst.
  
 
 
Resandefolk från första hälften av 1900-talet
Wallengren & Hällström
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad munch.mp4
Resandefolk från mitten av 1900-talets första hälft - resandesläkten Kindberg spelar och sjunger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resandefolkets historia i korthet
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad munch dy.mp4
Resandefolkets historia i korthet.
o