Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
 
Läs om resandefolkets kamp på
Dale Farm, England
 
Klicka på denna länk för att läsa om kampen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagerade ungdomar fick upplysning om resande-folket av Kulturgruppen 
och norska LOR
 
Inbjudna av Dale Farms Vänner framträdde Richard Magito Brun och Rose-Marie Wallengren vid ett möte i Hammarkullens Folkets Hus den 23 augusti 2011. Man gav dels en historisk bakgrund till resandefolkets existens och dels en beskrivning av dagens situation för resande-folket.
 
Dessutom fick åhörarna information om det norska resandefolkets situation av Kulturgruppens samarbetskontakt Björn Nikolaysen från LOR (Landsorganisasjonen for Romanifolket).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Magito Brun                       Rose-Marie Wallengren & Björn Nikolaysen
 
 
 
Resandefolk besöker Danmark
 
Kulturgruppens representanter i projektet "Den skandinaviska resandekartan" tillsammans med motsvarande norska representanter för LOR och TL besökte den 17-19 augusti 2011 platser i Danmark där danska resande har haft sin boning. Förhoppningen är, att också de danska resande skall kunna komma fram med sin identitet.
 
Klicka på länken nedan och se bilder från detta historiska tillfälle, då svenska och norska resande för första gången i organiserad form besöker "de sina" i Danmark.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DK-tur 110818.pdf (PDF — 10 MB)
 
 
 
 
 
Språklig revitalisering i teori och praktik
 
 
 
 
Kriminologistuderande Simon Wallengren från Kulturgruppen för resandefolket - Göteborgsregionen ingår i ett nybildat ungdoms-nätverk för revitalisering av resanderomani. Nätverket styrs av Uppsala Universitet (Hugo Valentin Centre) och hade sin första konferens
den 15-16 oktober 2010.
 
Vi är alla överens om att det är viktigt att få igång en riktig  revitaliseringsrörelse på alla fronter, eftersom resanderomani hör till de bortglömda språken som riskerar att dö ut och vi stödjer till fullo våra resandeungdomar i detta arbete.
 
 
Möten med myndigheter och organisationer år 2011
 
 
 
 
Möten med myndigheter och organisationer år 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
Den skandinaviska resandekartan
 
Kulturgruppen för resandefolket - Göteborgsregionen deltar aktivt i "Den skandinaviska resandekartan", som är ett samarbete mellan Bohusläns museum och Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger. Projektet går ut på att identifiera och dokumentera platser där resandefolket har vistats. Då projektet är färdigt (cirka år 2013) kommer "Resandekartan" att bli tillgänglig på internet. Man räknar med att utbudet av platser på kartan kommer att ge en så rik bild av resandekulturens alla sidor som möjligt och att tydligt visa samspelet mellan resande och majoritetsbefolkningen.
 
Läs mer om projektet i följande pdf-dokument:
 
 
 
 
 
Svenska och norska resande träffas i projektet:
 
 
 
 
 
 
De nytänkande ull-strumporna bland minoriteterna tog ytterligare ett kliv i Hapa-randa
 
Seminarium den 26-28 november 2010 där bl.a. romer och resandefolket var representerade
 
 
 
 
Minoriteter gick samman
 
Kulturgruppens Rose-Marie Wallengren, som ingår i romska kvinnoförbundet, deltog i bildandet av gemensamt nätverk för nationella minoriteter och urfolk vid möte i Luleå den 25-26 september 2010. 
 
Följande repotage fanns att läsa i NSD (Norrländska Socialdemokraten)
den 27 september 2010.
 
 
 
 
 
Foton från Luleå:
 
 
 
 
 
 
Kortsamling och bildspel –
vilka släkten vill vara med?
 
Kulturföreningen för resandefolket - Göteborgsregionen har under tre års tid samlat ihop, dokumenterat och skapat bildspel av olika resande och resandefamiljer.
 
Dessa bildspel har sedan givits ut till de resandefamiljer som har velat erhålla dessa. Bildspelens syfte är att skapa gemenskap och främja kontakten mellan de olika släkterna.
 
Framförallt har vi upptäckt att de äldre tycker om bildspelen inte en alldeles för ovanligt kommentar är att ”honom har jag inte sätt på flera år... Det är som att han lever igen” om en gammal avliden släkting.
Vill du, ni vara med och skapa ett sådant här bildspel om er egen släkt och familj?
 
Kontakta: i så fall Rose-Marie Wallengren på nummer 0704995951
 
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manisch enja
Kava honkar jekh film palla teknoa tavringar attjer vaver nartan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föredrag med bilder
av konsthistoriken fil.lic. Richard Magito Brun i Käloms gamla skola tisdag 6 juli 2010.
 
Affischen framställd av Ann-Charlotte Eisfeldt och arrangör är kommunpolitiker Eivor Comén (MP). Se affischen i full storlek genom att klicka på följande länk:
Affisch.pdf (PDF — 2 MB)
 
 
 
Föredraget hölls i Käloms gamla teater inom ramen för Offerdalsveckan, som är en årlig kulturfestival arrangerad av Offerdals Byalag.
 
Föredraget uppskattades mycket av de församlade åhörarna, vilket också bekräftades av alla de frågor och egenupplevda minnen av resandefolket, som åhörarna gärna delade med sig av till Richard Magito Brun efter föredragets slut.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvinnoseminarium- Om romska kvinnors situation
 
Träff för resande och romska kvinnor, 3-4 februari 2010 på Lovik, Stockholm. Två resandeföreningar närvarade Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen (Rose-Marie Wallengren) och Föreningen resandefolkets riksorganisation (Eleonore Frankemo, Jacqueline Frankemo)  
 
 
 
 
 
 
Något som engagerar!
 
Resandefolket på Röhsska Museet, Göteborg
 
 
 
 
 
 
 
 
Resandefolket, den unga generationen.