Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
 
 
Här redovisar vi avslutade kurser
 
 
Studiecirkel under fem lördagar
 
Nu på lördag den 14 augusti börjar vår första studiecirkel. Om du har anmält ditt intresse att delta och Kulturgruppen för resandefolket hälsar dig välkommen. Under 5 lördagar kommer vi att gå igenom olika delar av resandefolkets långa historia. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper utan vi i cirkeln tar upp till samtal sådant som vi har undrat över och vill veta lite mer om. Vi använder två böcker där vi läser ett avsnitt inför varje träff, och så samtalar vi om det vi läst. Böckerna kommer att finnas till hands vid vår första träff. Cirkeln arrangeras av Kulturgruppen i samarbetet med ABF. Cirkelledare är Richard Magito Brun. Studiecirkeln är helt kostnadsfri.
 
Plan för studiecirkeln finner du på följande pdf-fil:
 
 
 
 
 
 
 
Studiecirkel i svensk romani
 
I samarbete med ABF Göteborg startar vi upp en studiecirkel i svensk romani. Resanderomanin har talats bland romanofolk i flera hundra år, men få behärskar det idag. Vi kommer att arbeta aktivt och kreativt med de kunskaper vi har.
 
Inga förkunskaper krävs utan kom och bli en del av vår goda gemenskap. Studiecirkeln är kostnadsfri och är öppen för alla som är intresserade  och/eller vill förkovra sig i svensk romani.
 
Cirkelledare för de två första träffarna var T. E. som valt ut och iordningställt kursmaterial och litteratur. Första cirkelträffenvar 24 oktober 2010 (kl 14:00 - 17:00) och därefter:
 
söndag  7 november 2010
söndag 21 november 2010
söndag  5 december 2010
söndag 12 december 2010
söndag   9 januari 2011
söndag 30 januari 2011
 
Läs studieplanen på följande länk: