Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
 
 
Hillprepha - hjälp, råd och stöd
 
 
Läs och skrivsvårigheter (dyslexi, dyskalkyli osv)
 
 
 
 
Dyslexiförbundet
 
Om någon har frågor kring dyslexi eller dyskalkyli så kan man antingen maila eller ringa dyslexiförbundet.
 
Telefon: 08-665 17 00
Hemsida: www.fmls.nu