Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
 
Länkar!
 
SKOLVERKET, TEMA MODERSMÅL, ROMANI CHIB RESANDE:
 
 
 
 
SLÄKTFORSKNING :www.genealogi.se
 
 
 
 
DELEGATIONEN FÖR ROMSKA FRÅGOR:www.romadelegationen.se
 
 
 
 
NORGE:  www.taterne.com
 
 
NORGE:  www.lor.no
 
 
DEN SKANDINAVISKA RESANDEKARTAN http://reisendekartet.no/
 
Enheten för minoritetsfrågor på länsstyrelsen i Stockholm http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____15590.asp
 
 
Diskrimineringsombudsmannen DO http://www.do.se/
 
 
Ralf Nowak Rosengren hemsida om resandemusik.
 
 
E Romani Glinda (den romska tidningen)http://www.romaniglinda.se/
 
 Glommedalsmuseet i Elverum (Norge) Det är det enda resandemuseet
(utställning, arkiv, bibliotek, programverksamhet och forskning)http://www.museumsnett.no/glomdalsmuseet/