Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
 
Kända romer och resande (under uppdatering) om ni känner till några kända romer och resande får ni gärna skicka in tips till oss, ge dock minst en källa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bland tattare och rasbiologer
 
 
 
 
 
 
Vanvårdsutredningen av Hans Gyllenbäck:
Vanvårdsutredningen.pdf (PDF — 836 KB)
 
 
 
 
 
Här finns tips på böcker och publikationer som handlar om resandefolket och dess historia genom tiderna sammanställd av Richard Magito Brun.
 
Den grundläggande och utmärkta introduktionen till resandefolkets moderna historia i Sverige (med en del internationella utblickar) är:
Bo Hazell, Resandefolket – från tattare till traveller (Ordfront 2002, och nyare omtryck på förlaget Podium).
 
 
En dokumentär beskrivning av en resandefamiljs historia (författarens egen släkt) ges i:
Bennie Åkerfeldt, Buron kallar oss tattare (Vitterleken 2008).
 
 
Kjell Johansson har i den dokumentära och politiska romantrilogi som ibland går under namnet ”De utsatta” gett en starkt gripande berättelse om en resandefamiljs liv och öde. De uppmärksammade romanerna är fristående men bildar tillsammans en lysande skildring av en familj i samhällets utkant, från slutet av 1800-talet till långt in i folkhemsbyggets 1950-tal.
 
 
Romanerna är:
Kjell Johansson, Huset vid Flon (Norstedts 1997).
Kjell Johansson, Sjön utan namn (Norstedts 2003).
Kjell Johansson, Rummet under golvet (Norstedts 2006).
 
 
För den som vill få en uppfattning om de svenska resandes romanispråk, med både en utvecklingshistorisk överblick, introduktion till grammatiken, och ordförrådet som det är i bruk idag, rekommenderas att läsa:
Lenny Lindell, Kenth Thorbjörnsson-Djerf, Gerd Carling, Ordbok over svensk romani – Resandefolkets språk och sånger (Podium 2008).
 
 
En annan spännande bok om hur resanderomani inverkat på det svenska språket är:
Gerd Carling, Romani i svenskan: Storstadsslang och standardspråk (Carlssons 2005).
 
 
Av stort intresse är de memoarer som skrevs av cirkusdirektören Brazil Jack:
Brazil Jack [Carl Max Alexander Rhodin], På mitt livs nöjesfält (Wahlström & Widstrand 1945).
 
 
Mycket nytt och intressant material presenteras av den danske resandeforskaren Anders Enevig:
Anders Enevig, Fakta om Elvira Madigan og Sixten Sparre (Wisby & Wilkens 2005).
 
 
Gröna Lund och dess ägare resandefamiljen Lindgren ges en bred presentation i:
Andreas Theve och Mats Wickman ; Ove Hahn, Folkets Gröna Lund på Kungl. Djurgården (Lind & Co 2003).
 
 
Grundläggande för all modern forskning om resandefolket är Allan Etzlers klassiska och framsynta doktorsavhandling från 1944:
Allan Etzler, Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige – historia och språk (Uppsala 1944).
 
 
En ifrågasatt akademisk avhandling är:
Birgitta Svensson, Bortom all ära och redlighet – tattarnas spel med rättvisan (Nordiska Museets Förlag 1993 och 2003).
 
 
En mycket intressant avhandling som bygger på omfattande intervjuer med resande är:
Gunborg A Lindholm, Vägarnas folk – de resande och deras livsvärld (Göteborgs universitet 1995).
 
 
Utöver dessa böcker rekommenderas ett antal utförliga artiklar som publicerats under de senaste tio åren i Släktforskarnas Årsbok av Bo Lindwall och Sebastian Casinge.
 
 
Till sist också en artikel om släkterna Eisfeldt och Magito:
Richard Brun, ”Akrobaterna Eisfeldt med lindans, vaxkabinett, cirkus och menageri” i Släkthistoriskt Forum nr 4 2008.