Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
 
Vår samlingslokal finns på Pölgatan 5 i Göteborg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revitaliseringsprojekt för svensk romani
 
I samarbete med Språkrådet i Stockholm och under värdskap av Kulturgruppen för resandefolket har en grupp bildats för att återta (revitalisera) vårt svenska romanispråk. Gruppen består av fem medlemmar (K Broberg, R Brun, F Rosendahl, R-M Wallengren, S Wallengren) som var och en har kunskap om sin dialekt. 
 
En uppstart, i form av ett tvådagars seminarie, hölls i Göteborg den 16-17 oktober 2010 med mycket goda resultat, som gruppen bygger vidare på.
 
Språkrådet har i sin referensgrupp för romani chib som representant för resanderomani tillsatt Fritz Rosendahl (Kulturgruppen för resandefolket).
 
Som översättare har rådet utsett Simon Wallengren (Kulturgruppen för resandefolket).
 
 
 
Utveckling av studiemodell för språkträning
 
Institutet för Språk och Folkminnen beslöt den 1 juni 2011 att tilldela Kulturgruppen för resandefolket ett bidrag för projektet "Revitalisering av resanderomani och språklig utvidgning".
 
 
Är du intresserad av vår verksamhet och/eller vill träffa oss, ta då kontakt under sista fliken till vänster ("Kontakta oss/ Bli medlem")
 
 
 
Diverse foton från verksamheten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmen Richard Magito Bruns 60-årsdag
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Richard Magito Bruns bacht-divus.mp4
Richard Magito Brun, medlem av Kulturgruppen för resandefolket - Göteborgsregionen (KFRG), firas på 60 årsdagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"En kväll vid lägerelden"
(Video med skrivna romaniord av Rose-Marie W)
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich enja.mp4
En kväll vid lägerelden med sång av Pelle Jageby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dikter, texter och barnsånger på rommani - Övningar
 
Dikter1.pdf (PDF — 478 KB)
 
 
 
 
 
Sång från möte i Kulturgruppen för resandefolket
 
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Jekh sjukkad manich sinkus.mp4
Möte med allsång av medlemmar i Kulturgruppen för resandefolket - Göteborgsregionen