Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
 
 
Samarbete i vanvårdsfrågor
 
Kulturgruppen ingår i ett samarbete mellan följande två svenska och en norsk organisation för en värdig upprättelse av de barn av resandefolket som blivit illa behandlade av samhället till följd av omhändertagande och placering på barnhem, ungdomhem eller i fosterhem.
 
Föreningar med respektive kontaktpersoner:
 
 
Kulturgruppen för resandefolket
 
Hemsida:   www.kfrg.net
 
 
 
 
Kontaktperson: Rose-Marie Wallengren
Telefon: 070 499 59 51
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson: Richard Magito Brun
Telefon: 076 306 80 04
 
 
 
 
 
Resandebarns Rätt
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson: Janet Elmgren
Telefon: 070 094 29 98
 
 
 
 
 
Landsorganisasjonen for Romani-folket (LOR), Avd Akershus/Oslo/
Östfold
 
(Gäller norska resande som bor i Sverige)
 
Hemsida: www.lor.no 
 
 
Kontaktperson: Björn Nikolaysen
Telefon: +47 930 52 141
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson: Gudrun Nikolaysen
Telefon: +47 930 52 141