Kulturgruppen för resandefolket - Företagsmeddelande
Kulturgruppen - riksomfattande verksamhet för medlemmar från olika delar av Sverige
 
Boken om Popp och hans mamma Alice

Popps och Alice historia speglar flera mörka stråk i den svenska samtids-historien: Den moderna socialpolitikens baksida och misslyckanden, rasbiologi och steriliseringskampanjer, en kraftlös bostadspolitik, samhällets oförmåga att hantera sociala och ekonomiska orättvisor, överhetens månghundraåriga förföljelse av resandefolket. Den här boken är ett led i Popps kamp för upprättelse.

Författare: Magnus Berg, Jan Popp.

Förlag: A-Script Förlag.
Ett ömmande hjärta

I denna bok har etnologen Magnus Berg granskat det som finns dokumenterat om Vidkärrs barnhem i östra Göteborg och i personliga berättelser framträder utsatthet, övergivenhet, vanmakt och vittnesmål om förnedrande behandling i form av aga och isolering.

Författare: Magnus Berg.

Förlag: A-Script Förlag.

 Eisfeldt - en surrealistisk familj

I en ny bok från Bohusläns museum förlag om resande och cirkus får du möta Eisfeldts - en surrealistisk familj som under 1800-talet byggde ett cirkus-imperium i underhållningsbranschen.

Författare: Sonny Eisfeldt, Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Richard Magito Brun.

Förlag: Bohusläns museum förlag.


Bo Hazell - en av de författare som skrivit om resandefolket
 
 
 
 
 
Bo Hazell har sedan 1969 arbetat vid Sveriges Radio, med bl.a. Riksronden, Sverigeprogrammen och olika musik-program. År 1991 blev hans uppmärk-sammade repotageserie om ungdoms-våldet i Örebro flerfaldigt belönad.
Han har gjort flera radio- och tevepro-gram om resandefolket. Resandefolket utkom på Ordfront förlag år 2001.
 
 
 
 
RESANDEFOLKET
Från tattare till traveller
 
Deras kultur är stark. Trots 500 år av förföljelser har resandefolket - eller "tattarna" som de kallades förr - överlevt. Omkring 25 000 svenskar har resande- påbrå, men deras kultur är okänd för de flesta. På grund av tvångssteriliseringar, registreringar och etniska rensningar har de hållit sig undan offentligheten alltsedan 1950-talet. I flera decennier har föräldrar av omsorg om barnen undvikit att berätta för dem om deras ursprung. Många har därför tappat sitt modersmål - resanderomani. Men i slutet av 1990-talet kom vändningen. Då påbörjades något av en revival, främst bland unga, att våga träda fram och känna stolthet för sina rötter.
Resandefolket finns mitt ibland oss, på våra arbetsplatser, i våra bostads-områden och ute i samhällslivet. Efter erkännandet som nationell minoritet inom den romska gruppen engagerar sig många resande för att rädda språket och att dokumentera gamla romanisånger. De arbetar aktivt inom politiken för att få upp resandefolkets frågor på agendan.
Bo Hazell skilldrar de resandes situation inte bara i Sverige och Norge utan också i Frankrike, Holland, England och Irland.
Till denna andraupplaga har Hazell gjort omfattande uppdateringar i kapitlen om ursprung, språk och framtidsfrågor. Romaniordlistan i svenskan har utökats och det finns tre helt nya kapitel. Bland annat ett där  Hazell beskriver hur resandefolket gjort viktiga avtryck i den svenska historien och på den svenska kartan. Tattareviken, Skojarbacken, Krämarstan, Rackaregården, Nattmanstjärnet, Gårdfarihandlaren och många andra platsnamn över hela Sverige visar var de bott, haft sina lägerplatser och utövat sina särskilda yrken. Flera resande berättar själva om hur det varit att växa upp inom denna kultur. I ett av de nya kapitlen redogör två resandekvinnor för hur de som barn upplevde raskravallerna i Jönköping 1948.
 
Resandefolket finns i en kraftigt uppdaterad och utökad print on demand-utgåva från 2011 att beställa bl.a. på följande websida: